ТЭОМ №43 №43 толук эмес орто мектеби

Ата-энелер үчүн маалымат

Урматтуу ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөр)!

2019-жылдын 15-февралынан 15-майга чейин TЭОМ  №43 мектебине  бекитилген аймактарда жашаган балдарды 1-класска кабыл алуу башталат. №43 ТЭОМ не бекитилбеген территорияда жашаган балдар үчүн биринчи класска арыздарды кабыл алуу 2019-жылдын 16-майынан 15-августуна чейин жүргүзүлөт.
Кабар кылабыз:
КР Билим берүү Министрлиги Бишкек шаарынын мектептеринде 15-февралдан баштап, «мектепке электрондук жазылуу» автоматташтырылган маалыматтык система менен иш алып барат.
http://mektep.edu.gov.kg/ «МЕКТЕПКЕ ЭЛЕКТРОНДУК ЖАЗЫЛУУ» АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН МААЛЫМАТТЫК СИСТЕМА

Кенен маалымат алуу үчүн: http://bilim.akipress.org/ru/news:1489696//?f=cp

 

Ата-энелер үчүн статьялар

Скачать “Психологические особенности мальчиков и девочек подростков”

Скачать “Памятка родителям о физическом наказании”

Скачать “Компьютерная зависимость у подростков”

Скачать “Подростковый возраст”

Скачать “Профилактика асоциального поведения у подростков”

Скачать “Иммунитет на пять”