ТЭОМ №43 №43 толук эмес орто мектеби

Камкорчулук кеңеш

№43 ТЭОМнин Камкорчулар кенешинин мүчөлөрү жөнүндө  маалымат

 

                Ф.И.О   Иштеген жериАдрес Телефон
1Төлөмүшова Назгул Борончиевна

 

Медсестраж\м Ак-Бата  7-370700 13-00-08
2Сатыбалдиев  Убайдилла МойдиновичКвартальный комитет ж\м Ак-Батаж\м Ак-Бата 20-80708 26-75-00
3Калмаматова Жыпаркан АжимаматовнаТигүүчүж\м Ак-Бата 9-530776 14-64-47
4Туратбаева Зинагул Исмаиловна

 

Тигүүчүж\м Ак-Бата 14-280703 70-09-11
5Муратова Айнура    Саитбуркановна

 

Тигүүчүж\м Ак-Бата 6-480776 80-88-09
6Чынкараева Нуржамал МахамаджановнаПоварАдилет 4-210702 06-19-38
7Абдирахманова Айнура Апилазовна

 

Тигүүчүж\м Ак-Бата 1-350777 07-67-54

 

 

№43 ТЭОМнин директору                               Алагушова Н.Т.