ТЭОМ №43 №43 толук эмес орто мектеби

Окуу процесси

МАКУЛДАШЫЛДЫ:

Бишкек шаарынын мэриясынын

Билим берүү  башкармалыгынын  башчысы

______________ С.Ж.Мейрманова                                                                                                                                                                                                                                                 2018-ж «    »____________________

каттоо №   _____________________

  Бишкек шаарындагы Свердлов районунун №43  толук эмес орто мектебинин

2018-2019-окуу жылына

                                                                          Окуу планы

Билим берүү  чөйрөлөрүПредметтерКласстар боюнча базистик вариант
123456789

 

           ТилдикКыргыз тил677744332
Орус тил333322211
Чет тил2254222
          СоциалдыкКыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарых22222
Адам жана коом112
Адеп111111
            МатематикаМатематика455644444
 

 

Табигый  илимдер

Мекен таануу/Табият таануу11111
Физика. Астрономия222
Биология2122
Химия22
География2222
 

Технологиялык

Технология (эмгек,чийме жана дизайн)11111
Информатика11121
 

 

Искусство

Кыргыз адабияты22323
Орус адабияты11222
Көркөм өнөр сүрөт чыгармачылыгы1111111
Музыка1111111
 

Ден соолук маданияты

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери1111
Дене тарбия222222222
Аскерге чейинки даярдоо
 I Мамлекеттик компонент:202224252830303030
II Мектеп компоненти:Математика1
  Окуу  жүгүнүн жумалык чеги202224252930303030
 Акы төлөнүүчү  кызмат көрсөтүү үчүн  уруксат берилген окуу жүгүнүн чеги202325263031333435
  Жылдык окуу жүгү660748816850986986102010201054

 

№43 толук эмес орто мектебинин 2018-2019-окуу жылы учун окуу планы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жыдын 9-июлундагы №907 /1 буйругу менен бекитилген жалпы билим берүүчү уюмдардын Базистик окуу планынын  негизинде кабыл алынды.