ТЭОМ №43 №43 толук эмес орто мектеби

Усулдук кызматы

«Бекитемин»

№43 толук эмес орто

мектебинин директору

Алагушова Н.Т.

Мектеп ичинде  өтүлүүчү  усулдук  бирикменин

декадаларынын  өтүү  мөөнөтү.

Усулдук бирикмелер мөөнөтү
11,2-класстар усулдук бирикмеси19.11-29.11
2Кыргыз тили жанан адабият усулдук бирикмеси3.12-15.12.
3Так илимдер усулдук бирикмеси21.01-31.01
4Орус тил жана адабияты усулдук бирикмеси04.02-14.02
5Чет тилчилер усулдук бирикмеси18.02-28.02
63,4кл усулдук бирикмеси

 

04.03-14.03
7Чеберчилик усулдук бирикмеси01.04-11.04