ТЭОМ №43 №43 толук эмес орто мектеби

Маалыматтык – китепкана кызматы

Маалыматтык   – китепкана  кызматы

№43 толук эмес орто  мектебинин  китепканасынын паспорту

(Мекеменин  аталышы): №43 толук эмес орто мектеби

Почталык индекси: 720039

(дареги, телефон): Ак Бата  7 кочо\53 уй

Директору:   Алагушова Нурия   Турарбековна

Мектеп китепканасынын  китепканачысы:  Курманбек кызы Мээрзат

Билими: жогорку, информатика мугалими

Эмгек стажысы:  3 жыл

Китепканада:  2016.15.08

Китепкананын фондду боюнча:

Фонддо корком адабияттар – 76

Фонддо окуу китептери -8844

Методика    – 297

Китепканага жазылган газеталар: Кут билим, кут билим сабак

Китепкананын фонду
Окуу китептериКорком адабиятметодика
 

 

 

 

 

 

884476297

 

      №43 толук эмес орто мектеби

                                   Инвентардык ведомость

Окуу китебинин аталышы авторуЧыккан жылыСаны баасысуммасы
                        1 класс    
1Алиппе    Кубаталиева201615032-404860
2Мекен таануу  Мамбетакунова201615955-308792-70
 Русский  язык   Кульбаева20181807212960
 Жыйынтыгы: 489 13652-70
                        2 класс    
1Русский язык   Омурбаева201372846048
2Русский язык   Омурбаева201373936789
3Кыргыз тили     Чокошева20138494-187911-12
4Корком онор    Акматов201371422982
5Музыка Касей  Муратбек201381514374
6Адеп               Ысманова2013941059870
7Адабий  окуу  Абдухамидова201818095-7517235
      
      
                       3 класс    
1Русский язык         Булатова201310679-338408-98
2Русский язык           Булатова201311486-459855-30
3Математика           Бекбоев201516512420460
4Музыка             Касей201511182-159118-65
5Адабий окуу  Абдухамидова201310413814352
6Кыргыз тили  Кенчиева201310271-687311-36
7Корком онор      Акматов201513659-688116-48
8Мекен таануу        Мамбетова2015174115-2820058-72
9Англис тили2018165117-9719465-05
      
                       4 класс    
1Музыка        Касей2015155127-9919838-45
2Корком онор Акматов2015158105-0216593-16
3Русский язык       Задорожия2015151197-1229765-12
4Адабий окуу Токтомамбетов201515014822200
5Кыргыз тили Чокошева2016154140-1821560
6Мекен таануу Бухова2015153140-1821447-54
7Англис тили2018165120-4719877-55
 Жыйынтык: 921 131404-27
 Баары:    1-4 кл 2717 280712-58
                        5-класс    
1Математика        Бекбоева201511724328431
2Кыргыз тили      Койлубаева2015126134-7716981-02
3Адеп     Калдыбаев201513824333534
4Англис тили201712714017780
5Кыргыз адабияты  Артыкбаев201165915915
 Музыка       Муратова    
 Русский язык  Задорожная    
 Табият  таануу    Мамбета    
 Жыйынтыгы: 573 102641-01
                        6 класс    
1Мат-ка  Бекбоев201166664356
2Кыргыз тили       Усоналиев2015141149-2921049-89
3Книга для чтения  Симонова2015149108-6216184-38
4Кыргызстан тарыхы Омурбеков20177478-405801-60
   430 47391-87
      
      
                    7-класс    
1Кыргызстан тарыхы   Омурбеков201710778-408624
2Орто кылым.тарыхы Осмонов2016112102-1011435-20
3Информатика  Орускулов2014120122-9114749-20
4Кыргыз адабияты2014145198-7028811-50
5Геометрия Бекбоев201430315647268
6Кыргыз тили Усоналиев2014138121-5016767
7Англис тили Юсупова201210678-268295-56
8География  Алиева20139996-509553-50
                      8-класс 1130 145503-96
1Кыргыз тили Сапарбаев201676133-8810174-88
2География Осмонов20123983-643261-96
3Русская лит-ра Сооронкулов201515526040300
4Русский язык Супрун20128981-827281-98
5Анг.язык Юсупова20129974-947419-06
6Физика Карашев20157424317982
7Химия Молдогазиева20125292-434806-36
8Кыргыз адаб. Алымов2013651087020
9Чийуу Ботвинников201111668-607957-60
10Русская ит-ра Соронкулов201532179-805753-60
   797 111957-20
                   9-класс    
1Орус адабияты  Смелков20113386-402851-20
2Химия Рыспаев201591145-3313225-03
3Биология Доолоткелдиев201592158-5614587-52
4Кыргызстан тарых  Иманкулов20119084-517605-90
5Кыргыз адабияты Алымов201155128-067043-30
6Англис тили  Юсупова201111985-3710159-03
7Алгебра  Иманалиев20125489-214817-34
8Кыргыз тили Иманов201674136-3310088-42
9Англис тили Юсупова201145100-504522-50
10Сонку тарых Омурзаков201773114-728358-50
11Кыргыз тили Омуралиев201245114-725162-40
12Мамлекет жана укук Саалаев2012954-58491-22
13Адам жана коом  Эсенканов20121082-09820-90
 Жыйынтыгы: 790 89733-26
 5-9 кл 3720 497227-31
 1-4кл 2717 280712-58
  Баары: 1-9кл 6437 777939-89

 

Китепкана    башчысы:                          Курманбек кызы Мээрзат