ТЭОМ №43 №43 толук эмес орто мектеби

Окуу-тарбиялык иштер

Окуу тарбиялык иштер

Мектеп боюнча окуучулардын жетишүүсү 99%

(кыргыз жана орус тилинде окуган класстардын жыйынтыктары чогуусу менен)

Бешке окугандар    45

Төрткө окугандар   156

Үчкө окугандар    541

Бир төртү бар окуучулар    11

Бир үчү бар окуучулар    26

Жетишпей жаткандар   6

Билим сапаты   31%

Жетишүүсү 99%

9- класстардын жыйынтыктоочу  аттестациясы

Баардыгы:  70; Уруксаат берилди экзамен тапшырганга: 69

ВКК менен бошотулду: 1 Бешке окугандар: 3

Өзгөчө үлгүдөгү 1

39% билим сапаты  100% жетишүү

Шаардык проектердин жалпы саны  2

Окуу тарбиялык иштер

Мектеп боюнча окуучулардын

жетишуусу

 

Бешке окугандар  45
Төрткө окугандар   156
Үчкө окугандар   541
Бир төртү бар окуучулар  11
Υчү бар окуучулар    26
Жетишпеген окуучулар   6
Билим сапаты   31%
Жетишүүсү 99%
9- класстардын жыйынтыктоочу  аттестациясыБаардыгы: 70  Уруксаат берилди экзамен тапшырганга: 69

ВКК менен бошотулду:1 Бешке окугандар: 3

Өзгөчө үлгүдөгү: 1

Билим сапаты 39%     жетишүүсү 100%

Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер

№43  толук  эмес  орто мектебинде  17  башталгыч   класстын   мугалими  эмгектенет.17  класс-комплектиси  бар.1-а,б,в,                                          2-а,б,в,г,д,3-а,б,в,г,д, 4-а,б,в,г

                         I чейректин  кыймыл   отчетунун  жыйынтыгы  боюнча   башталгыч  класстын  окуучуларынын саны

Класс  жетекчинин Ф.А.А.Классы Класстагы

 окуучулардын  саны

Эркек  балдарКыздар Кабинети
1Турусбекова Айсулуу1-А442024№2
2Оскөнбаева Анархан1-Б442717№4
3Турдумамбетова Айгул1-В432221№3
          2-КЛ.                                131                    69                   62                  
4Мурзабаева  Темиркан2-А361323№1
5Мангелдиева  Чолпон2-Б392118№2
6 Жумагулов  Таалай2-В341915№2
7Желдеңбаева  Таалайкул2-Г351817№5
8Ындыева  Гулназ2-Д362016№4
            2-кл.                             180                                   91                                   89            
9Балыкбаева Роза3-А29622№7
10Курманова Кулум3-Б251411№3
11Аттокурова Кайрынса3-В261115№4
12Бугубаева Элизат3-Г311813№2
13Мангелдиева  Чолпон3-Д281612№3
           3-кл.                                 139                                              76                                      63                 
14Исмаилова  Нургуль4-А281810№4
15Бугубаева Махабат4-Б331716№1
16Жалил  кызы  Аида4-В342211№7
17Омурканова Махабат4-Г331812№6
      4-кл.                             128                      53                           75            
  1-4-кл.            578     289289 

 

 

                                     II чейректин  кыймыл  отчетунун  жыйынтыгы  боюнча   башталгыч  класстын  окуучуларынын саны

Класс  жетекчинин Ф.А.А.Классы Класстагы

 окуучулардын  саны

Эркек  балдарКыздар Кабинети
1Турусбекова Айсулуу1-А432023№2
2Оскөнбаева Анархан1-Б432716№4
3Турдумамбетова Айгул1-В432221№3
          2-КЛ.                                129                    69                   60                  
4Мурзабаева  Темиркан2-А361323№1
5Мангелдиева  Чолпон2-Б372116№2
6 Жумагулов  Таалай2-В341915№2
7Желдеңбаева  Таалайкул2-Г341816№5
8Ындыева  Гулназ2-Д382117№4
            2-кл.                             179                               92                                  87            
9Балыкбаева Роза3-А291712№7
10Курманова Кулум3-Б241311№3
11Аттокурова Кайрынса3-В271215№4
12Бугубаева Элизат3-Г311813№2
13Мангелдиева  Чолпон3-Д281612№3
           3-кл.                                 139                                              76                                      63                 
14Исмаилова  Нургуль4-А26521№4
15Бугубаева Махабат4-Б341222№1
16Жалил  кызы  Аида4-В341717№7
17Омурканова Махабат4-Г331815№6
      4-кл.                             127                       52                         75            
  1-4-кл.            574     289285 

 

 

 

             Башталгыч  класстарынын  мугалимдеринин   2018-2019-окуу  жылындагы  сандык  жана  сапаттык  курамы 

Мугалимдин  А.А.А.

 

Туулган  жылыБилими Бүткөн окуу

жайы

Адистиги

 

Пед.

стажы

Жүктөлгөн саатыӨз билимин жогорулатуу курсу480 сааттык «Наристе»

программасы

Башталгыч  класстар  үчүн стандарттарБирге окуйбуз
1Балыкбаева Роза 26.11.1985Жогорку КМПУБаш.кл.муг.7172013-ж.        2016-ж. 2016-ж. 2016-ж.
2Курманова Кулум03.11.1987ЖогоркуКМУБаш.кл.муг.17     –                – –
3Аттокурова К.М.16.04.1968Жогорку ОГПИБаш.кл.муг.21172010-ж.               2016-ж. 2016-ж.
4Исмаилова Н.А.03.01.1975ЖогоркуКМПУБаш.кл.муг.22122009-ж.         2016ж.  2016-ж 2016-ж
5Бугубаева М.Т.02.08.1978Атайын  ортоМПИБаш.кл.муг.2118                2016-ж. 2016-ж.
6Жалил кызы Аида17.04.1990ЖогоркуКМУБаш.кл.муг.812                2016-ж 2016-ж
7Оболбекова К.16.02.1980Атайын  ортоИПУ,пед.училБаш.кл.муг.1317                                             2017-ж.  2016-ж 2016-ж
8Өскөнбаева А.М.27.08.1966Атайын  ортоНПУБаш.кл.муг.31242009-ж.  2016-ж. 2016-ж.
9Турусбекова А.31.12.1975ЖогоркуНМУБаш.кл.муг.19142009-ж.  2016-ж 2016-ж
10Турдумамбетова  А.10.10.1975Жогорку КАОКыргыз тили жана адабият муг10222009-ж.  2016-ж. 2016-ж.
11Мурзабаева Т.Р.01.04.1980Жогорку КМУКыргыз тили жана адабият муг10242009-ж.  2016-ж 2016-ж
12Ындыева Г.18.06.1981Атайын  ортоПед.уч.Баш.кл.муг.7262010-ж.  2016-ж. 2016-ж.
13Мангельдиева Ч.С.12.07.1970Жогорку КМПУБаш.кл.муг.7242012-ж.  2016-ж 2016-ж
14Жумагулов Т.К.12.11.1986Атайын  ортоБМПКБаш.кл.муг.7182016-ж.  2016-ж. 2016-ж.
15Желдеңбаева Т.Т.05.02.1977ЖогоркуКМПУБаш.кл.муг.9122016-ж.  2016-ж. 2016-ж
16Бугубаева Э.К.18.08.1987Жогорку КМУБаш.кл.муг.717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2016-ж.2016-ж.
17Омурканова М.22.10.1979Жогорку КАОБаш.кл.муг.318 2016-ж.2016-ж.

 

 

 

 

                                              

 

                                                    1-4-класстарынын  билим  сапаты  боюнча  маалыматы

    1-классЖалпы саны«5»«4»«3»«2»Аттестацияланбаган Билим  сапатыЖетишүү
 I   чейрек131    131  
 II  чейрек129    129  
 III  чейрек        
 IV  чейрек        
 Жылдык         

 

 

    2-классЖалпы саны«5»«4»«3»«2»Аттестацияланбаган Билим  сапатыЖетишүү
 I   чейрек180    180  
 II  чейрек179    179  
 III  чейрек        
 IV  чейрек        
 Жылдык        

 

 

 

 

 

 

 

 

    3-классЖалпы саны«5»«4»«3»«2»Аттестацияланбаган Билим  сапатыЖетишүү
 I   чейрек139114088  37%100%
 II  чейрек139114880  38%98%
 III  чейрек        
 IV  чейрек        
 Жылдык         

 

 

    4-классЖалпы саны«5»«4»«3»«2»Аттестацияланбаган Билим  сапатыЖетишүү
 I   чейрек128113186  33%100%
 II  чейрек127143479  38%100%
 III  чейрек        
 IV  чейрек        
 Жылдык         

                                             

 

 

 

 

                                                            Пайдаланылган  окуу  китептер  жөнүндө  маалымат

классыОкуу китебинин аталышы        Авторлор: Чыккан жылыОкуу китебинин аталышы Авторлор:Чыккан жылы Окуу китебинин аталышы            Авторлор:Чыккан жылы
11-классАлиппе С.Рысбаев2009ж

Б.Кубаталиева,

А.Абыканова,

М.Асаналиева

2009-ж.

 

2011-ж.

Жазуу    _  _Математика С.Мкртчян

Бекбоев И.

2011-ж

2011-ж.

22-классАдабий  окуу С.Рысбаев,К.

Ибраимова

А.Абдухамидова

Токтомамбетов А.

2013-ж.

 

 

2009-ж.

Кыргыз  тилиС.Рысбае

Б.Чокошева,

А.Акунова

 

2008-ж.

2013-ж.

МатематикаБ.Бекбоев,И.

Ибраева

 

2010-ж

 

 

33-классАдабий  окууАбдухамидова 

Токтомамбетов  А.                                                                                                                                                                                                                                        

1997-ж

2009-ж.

Кыргыз  тилиС.Рысбаев

А.Акунова Чокошова С.

2010-ж

 

2013-ж.

Математика

 

 

 

 

Бекбоев И.1996-ж

2000-ж

2015-ж

44-классАдабий  окууС.Рысбаев,К.

Токтомамбетов А.

2015-ж

2010-ж.

Кыргыз  тилиА.Акунова Чокошова С.2015-ж.МатематикаБекбоев И.2002-ж

2009-ж

 

 

 

 

 

классыОкуу китебинин аталышы       Авторлор: Чыккан жылыОкуу китебинин аталышы    Авторлор:Чыккан жылы Окуу китебинин аталышы            Авторлор:Чыккан жылы
11-классМекен таанууЗ.Ж.Мамбетова,

Т.В.Архипова

 

2011-ж.

 

 

Русский  языкГ.Кульбаева,А.

Кульбаева

 

2011-ж.

 

 

Музыка Койгельдиева Т.

Касей М.

2000-ж

2013-ж

22-классМекен таануу  Г.Адилова 2011-ж.Русский  язык и чтениеД.К.Омурбаева

 

2013-ж.

 

МузыкаМ.Касей,К.Шамбетова,

А.Шакирова,

Ж.Дүйшөналиев

 

 

2012-ж.

33-классМекен таанууЗ.Ж.Мамбетова

 

2011-ж.Русский  речьКрасикова  В.2003-ж.МузыкаМ.Касей2014-ж

2015-ж

44-классМекен таанууЗ.Ж.Мамбетова

 

2004-ж.Русская речьК.Илеева 2009-жМузыкаМ.Касей2015-ж

 

 

 

 

 

 

классыОкуу китебинин аталышы  Авторлор Чыккан жылы

 

 

Окуу китебинин аталышы    АвторлорЧыккан жылы Окуу китебинин аталышы            АвторлорЧыккан

 жылы

 Окуу китебинин аталышы            АвторЧыккан

 жылы

11-классКөркөм  өнөр  Адеп алиппесиС.Рыспаев2006-ж        _         _     _ТТКНЧ.Жумакадрова 2012-ж
22-классКөркөм  өнөрД.Акматов,А.

Багдасарян

 

2012-ж.

 

 

АдепЖ.Ысманова.К.

В.Ибраимова,

Мусаева, С.

Ѳжөрбаева,

Р.Жаанбаева

2007-ж.

 

 

2013-ж.

 

 

        _

 

        _    _ТТКНЧ.Жумакадрова 2012-ж
33-классКөркөм  өнөрАкматов  Д.2014-жАдепЫсманова  Ж.2007-жАнглис  тилиА.Безрукова Э,Шаршекеева 2004-ж.

1999-ж.

 

ТТКН

Ч.Жумакадрова 2012-ж
44-классКөркөм  өнөрАкматов  Д.2015-жАдепЫсманова  Ж.2007-жАнглис  тилиА.Безрукова Э,Шаршекеева2004-ж

1999-ж

ТТКН

 

Ч.Жумакадрова 2012-ж

 

1-класстар боюнча  мекен таануу,адеп,ТТКН, математика  китептери   жетишпейт. 2-класстар  боюнча  ТТКН, көркөм  өнөр, музыка,адабий  окуу  китептери  жетишпейт.3-класстар  боюнча кыргыз  тили, адабий  окуу, Т.Т.К.Н китептери жетишпейт.4-класстар боюнча адеп,ТТКН китептери  жетишпейт.

 

 

                                                         Башталгыч кл.боюнча завуч:                               Исмаилова Н.А.

 

                                                                                                                                                                                                                                    «Бекитемин»

                                                                                                                                                                                                                                 №43 толук  эмес  орто

                                                                                                                                                                                                                               мектебинин директору

                                                                                                                                                                                                                               Алагушова Н.Т._______

 

       Бишкек  шаарындагы  №43  толук  эмес  орто  мектебинин  окуу  иштери  боюнча  башталгыч  класстарынын   2018-2019  окуу  жылындагы  жарым  жылдык  отчеттук анализи

Анализдин  обьектиси                 Аткарылуучу  иштерАткарылган  иштердин  жыйынтыгыЧечилбеген  маселелерБожомолдоо
1.Окуучулардын окуу  процессинде  катышуусун  анализ  кылуу келген  кеткен  окуучулар  жөнүндө  маалымат2018-2019-окуу жылынын  сентябрь  айынан  тартып  окуучулардын  окуу  процессинде  катышуусун  көзөмөлгө  алуу  ар  бир   класс   жетекчиге   бекитилип  берилген  жана  ошону  менен  бирге  ар  бир  класска  тамак  ичүү  боюнча  журнал  уюштурулуп, дежур  болгон  класстар жума  сайын  жоктоо  иштерин  жүргүздү.Ар  бир чейректин  аягында  эң  көп  жана эң аз  калтырган  класстар  боюнча   жыйынтык   чыгаруу  каралган.Биринчи жарым жылдык  боюнча                    I  сменадагы  1- а кл,1-б,1-в, 4-б, 4-Г класстардын  ичинен эң  аз калтырган  класс 4-Г  43  күн,класс жетекчиси Омурканова М. Эң көп  калтырган 4-Б  65  күн, класс  жетекчиси  Бугубаева М.

II  cменадагы 3-б, 3-В,3-А,2-А,2-Г,2-В,3-в класстардан  эң аз  калтырган 3-в класс 11  күн, класс жетекчиси  Аттокурова Кайрынса ,  3-б  класс 46 күн, класс  жетекчиси  Курманова Кулум,эң  көп  калтырган  2-в  класс 60 күн, класс  жетекчиси  Жумагулов Таалай

III сменадагы  2-Б,2-д,4-в,3-г класстарынан  эң  аз  калтырган 2-б кл. 41 күн,кл. жет.Мангельдиева Чолпон.Эң көп калтырган 4-в класс  52 күн, класс жетекчиси Жалил кызы Аида

Чечилбеген маселелердин  бири болуп окуучулардын  туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн  жоктугу жана ички  миграциянын  окуу  проссесине   тийгизген  таасири болду. Анткени  ата-энелердин туруктуу  үй-жайы  болбогондуктан жана  жумушсуздуктун  айынан Россияга ж.б. жерлерге иштеп  кетүүлөрүнүн  себептеринен балдарын туугандарына  таштап  кетүүгө  аргасыз болуу менен    балдардын  кароосуз  калуусу негизги  себептердин  бири  болду. Мектепке микроучасток  боюнча 61%  Ак-Бата   жаңы  конушунун окуучулары, Ак-Жар жаңы  конушунан  37%   ал  эми башка   жактардан  2% окуучулар келип  окушат.Жыл  башында эле сабактарды  көп  калтырган,сабактарынан жетишпенен  окуучулардын  ата-энелери  менен сүйлөшүү.

Класс  жетекчилер сабактан  көп  калтырган жана  көп  кечиккен балдар  менен  атайын  дептерлерди уюуштуруп план  түзүү  менен  иш  чараларды  алып баруу

Окуучулардын  тартибин  жана  сабакка  кечигүүлөрүн  дежур  класстар  менен  мектеп  администрациясы   көзөмөлгө алуу

2.Күндөлүктөрдүн көзөмөлдүүлүгүнө  анализ  берүүКүндөлүктөрдү окуучулар өз  убагында  мектеп  уставына  ылайык  толтурулушу   класс  жетекчилер   тарабынан жана уюштуруу  завучу  Жалил  кызы Аида  жума  сайын мектеп  линейкасында  угузуу. Ата-энелер чогулушунда  педагогикалык  кеңештерде  кароо   маселеси  коюлган.2018-2019-окуу жылындагы жарым   жылдык   жыйынтыгы  боюнча күндөлүктү сабаттуу, таза  кармоодо 4-класстар  арасында 4-Б класс  жетекчиси  Бугубаева М 86%

4-а класс жетекчиси  Исмаилова Нургул 78 %

3-класстар   боюнча 3-г класс жетекчиси  Бугубаева  Элизат 82%

2-класстар  боюнча  2-б – класс жетекчиси Мангельдиева  Чолпон 65% берди.

1-класстардагы  күндөлүк  ата-эне  менен  мугалимдин   байланышын  жакшыртуу  үчүн  колдонулду.Мында  өзгөчө  көңүл күндөлүктөрдөгү маршруттук баракчаларга  бөлүндү.

Класс жетекчилердин,предметтик  мугалимдердин  кетирген  каталарына  администрация  тарабынан   текшерилип,сын пикирлер  айтылып,справкалар  жазылды.

 

 

Күндөлүктөрдү  текшерген учурда окуучулардын  күндөлүктөрүнүн көпчүлүгү  башталгыч  класс  болгондуктан сабатсыз  толтурулган.1-класстын  окуучулары мугалимдер  берген  эскертүүлөрдү  окуучулар  аткарбай  койгон  учурлар  көп кездешти.Ата-энелер  балдарынын күндөлүгүн  көңүл  бурулбагандыгы  жуманын   аягында  ата-эненин  кол  коюлбаганы  менен  айкындалды.Класс жетекчилер  ата-энелер  менен  тыгыз  байланышта   болуусу  керек.Жаңы  окуу  жылында  окуучулардын  бардыгы  мектептин  күндөлүгү   менен   камсыздоо. Күндөлүктү   таза  алып  жүрүү,  туура  толтуруу жөнүндө  окуучуларга, ата-энелерге  жеткирүүсү ар  бир  класс  жетекчиге  милдеттендирүү. Сабаттуу  толтурууну  талап  кылуу.1 ай  сайын  окуучулардын  күндөлүктөрүн  дежур  класстар  жана  администрация  аркылуу  критерийлер  менен  текшерүү

                                             

                          №43 толук эмес орто мектебинин 2017-2018 окуу жылындагы

                          5-9-класстардын  окуу тарбия иштери боюнча  отчёт анализ

Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер